Với sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng người dùng và khối lượng trong thời gian gần đây, chính thức áp dụng tăng hạn mức giao dịch đối với những tài khoản chưa hoàn thành KYC và Guest(*). Chúng tôi hy vọng việc tăng hạn mức mới này sẽ giúp người dùng tối đa hoá khối lượng và thời gian giao dịch trên sàn.

Đối với tài khoản đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành KYC:

  • Phí giao dịch: 0.5%
  • Hạn mức giao dịch: 45 triệu/ngày (Hạn mức cũ 30 triệu/ngày)

Đối với giao dịch Guest* - Giao dịch với người dùng không có tài khoản tại T-Rex:

  • Phí giao dịch: 1%
  • Hạn mức giao dịch: 30 triệu/ngày (Hạn mức cũ 15 triệu/ngày)

(*): Guest - Người chưa có tài khoản tại T-Rex: Có thể mua coin từ các quảng cáo của người dùng T-Rex Exchange chỉ với số điện thoại và không cần đăng ký tài khoản.

Trân Trọng.

Đội ngũ T-Rex Exchange.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ