Tất tần tật về kusama

Tin tức thị trường

Parallel Finance huy động được 22 triệu usd để thúc đẩy DeFi trên Polkadot

Dự án đang cạnh tranh một ví trị Parachain của Kusama vòng thứ hai với...

4 phút đọc

Tin tức thị trường

Crowdloan là gì?

Cách đây ít ngày, dự án Moonriver (MOVR), một parachain của Kusama đã tăng tới...

10 phút đọc

Crypto 101

Parachain là gì?

Parachain là gì? Các parachain là các blockchain layer-1 khác nhau chạy song song trên mạng lưới Polkadot và Kusama. Các parachain...

11 phút đọc

Tin tức thị trường

Mạng chim hoàng yến “Kusama” chuẩn bị khởi động năm phiên đấu giá parachain

Kusama là một nền tảng hoạt động như một môi trường thử nghiệm, hay còn...

6 phút đọc

Tin tức thị trường

3 dự án Gem đáng chú ý của Polkadot

Polkadot (DOT) là một công nghệ mạng lưới blockchain đa chuỗi (multi-Chain), không đồng nhất...

9 phút đọc