Tất tần tật về eth 2.0

Crypto 101

Các Protocol layer 1 đang vượt trội hơn nền tảng blockchain của Ethereum

Sự phát triển của tài chính phi tập trung và các token không thể thay...

9 phút đọc

Crypto 101

Điều gì xảy ra khi mạng lưới Ethereum phân tách thành hai chuỗi?

Mạng lưới tiền mã hoá lớn thứ hai thế giới, xét về vốn hóa thị...

5 phút đọc

Phân tích thị trường

ETH2 trở thành mạng lưới staking lớn thứ tư và vẫn tiếp tục phát triển

ETH2 đã được TVL xếp hạng là mạng staking lớn thứ tư mặc dù chỉ...

3 phút đọc