Giao dịch thẻ quà tặng của cho phép bạn giao dịch nhiều thẻ trong một đơn hàng. Khi tạo đơn hàng, tài sản số (tài sản) của người mua thẻ quà tặng (người mua) sẽ được nạp vào ví trung gian. Cứ mỗi thẻ được người mua xác nhận, số tài sản tương ứng với thẻ đó sẽ được trừ ra khỏi ví trung gian và thanh toán vào ví của người bán thẻ quà tặng (người bán).

Sau khi người bán đăng tải thông tin thẻ thứ nhất, người mua phải xác nhận đồng ý thanh toán cho thẻ đó thì người bán mới có thể tải lên thẻ tiếp theo. Cứ vậy cho những thẻ kế tiếp. Số lượng thẻ giao dịch trong một đơn hàng là không giới hạn.

Giá trị giao dịch thực tế có thể ít hơn giá trị ban đầu của đơn hàng nhưng không được lớn hơn. Tức là bạn có thể giao dịch từ 0 - 100 USD gift-card trong đơn hàng 100 USD gift-card.

Nếu không có thẻ nào phát sinh tranh chấp, số tài sản từ những thẻ đã được xác nhận thành công sẽ được thanh toán vào ví của người bán, người mua sẽ nhận lại số tài sản còn dư của mình. Nếu xuất hiện tranh chấp, đơn hàng sẽ tự động hủy, tài sản ứng với thẻ đang tranh chấp sẽ bị khóa chờ xử lý. Người bán vẫn sẽ nhận được tài sản từ những thẻ đã được xác nhận trước đó và người mua sẽ nhận về số tài sản còn dư lại.

Đọc thêm  Bitcoin giảm nhẹ hơn 1% khi Mỹ công bố dữ liệu PCE

VD: Một đơn hàng bán 500 USD gift-card và thanh toán bằng 10 . Trong đơn hàng này, người bán có thể bán nhiều thẻ quà tặng với mệnh giá khác nhau miễn sao tổng mệnh giá không lớn hơn 500 USD. Trong ví dụ này, tôi sẽ lấy đơn giản là người bán có 10 thẻ mệnh giá 50 USD.

Bạn có thể kết thúc đơn hàng sau khi hoàn thành thẻ thứ 6. Nếu không phát sinh tranh chấp, 6 tương ứng với 300 USD gift-card sẽ được thanh toán vào ví của người bán, 4 còn lại sẽ được hoàn trả cho người mua. Nếu thẻ thứ 6 phát sinh tranh chấp, đơn hàng sẽ kết thúc tại đây, 1 Bitcoin tương ứng với một thẻ 50 USD gift-card sẽ bị khóa chờ xử lý. Người bán sẽ được thanh toán 5 Bitcoin tương ứng với 5 thẻ đã được xác nhận trước đó, người mua sẽ nhận lại 4 Bitcoin còn dư.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ