Polygon ra mắt giải pháp mở rộng sử dụng công nghệ ZK-Rollups là zkEVM, tương thích với EVM.

zkEVM: Layer-2 được xây dựng cho

Ngày 20/07/2022, ra mắt giải pháp mở rộng sử dụng công nghệ ZK-Rollups là zkEVM. Được biết, zkEVM sẽ tương thích với Máy ảo ( Virtual Machine), hay nói đúng hơn là các dự án xây dựng trên zkEVM sẽ dễ dàng tích hợp với mạng Ethereum.

ZK-Rollups là công nghệ phức tạp, được sử dụng trên để giúp xử lý nhiều giao dịch hơn với chi phí thấp hơn. ZK-Rollups là một trong những giải pháp L2 đang được sử dụng rộng rãi trên Ethereum.

Nhà đồng sáng lập Hermez là Jordi Baylina nhất mạnh trong buổi ra mắt:

“Nhiều người cho rằng zkEVM đã lỗi thời rồi, không có tính cạnh tranh giữa các L2 hiện nay. Không ai tin tưởng chúng tôi.

Nhưng Polygon tin.”

zkEVM vẫn đang trong giai đoạn và dự kiến ra mắt mainnet vào cuối năm 2022.

Đọc thêm  Na Uy xây dựng CBDC dựa trên công nghệ của Ethereum

Đây là bước phát triển mới nhất sau khi Polygon “vung” 250 triệu USD mua lại Hermez – vốn là giải pháp L2 của Ethereum sử dụng ZK-Rollups.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ