Các chỉ số on-chain của () có liên quan đến các thợ đào, cụ thể hơn là Difficulty ribbon compression và Hash ribbon.

Độ khó khai thác

Độ khó khai thác là số lượng hash (băm) ước tính được yêu cầu để khai thác một khối.

Độ khó đã tăng lên nhanh chóng kể từ tháng 8 và đạt mức cao nhất mọi thời đại mới vào ngày 23/05.

Bất chấp sự điều chỉnh đang diễn ra trên thị trường, độ khó vẫn gần với mức cao nhất mọi thời đại của nó.

on-chain-btc

Độ khó khai thác Bitcoin | Nguồn: Glassnode

Difficulty ribbon compression

Difficulty ribbon là một chỉ báo tạo ra một dải đường trung bình động (MA) về độ khó khai thác Bitcoin. Difficulty ribbon compression sử dụng độ lệch chuẩn được chuẩn hóa để định lượng các giá trị do difficulty ribbon cung cấp. Các giá trị thấp (từ 0,01 đến 0,05) trong lịch sử là thời kỳ đại diện cho đáy của Bitcoin.

đã phá vỡ xuống dưới ngưỡng 0,05 vào đầu tháng 5 và hiện đang ở mức 0,045. Trong khi mức thấp nằm bên trong vùng đáy, thì các mức đáy trước đó thường được tạo khi chỉ số này nằm gần 0,02.

Cụ thể hơn, mức đáy năm 2015 đạt 0,024, mức đáy năm 2018 đạt 0,019 và mức đáy năm 2020 là 0,020.

Do đó, BTC có nhiều chỗ trống để giảm thêm khi dựa vào chỉ báo này.

on-chain-btc

Difficulty ribbon compression của BTC | Nguồn: Glassnode

Hash ribbon

Tỷ lệ băm đo lường sức mạnh tính toán được đóng góp vào mạng bởi các thợ đào BTC. Để khai thác một block, các máy khai thác phải giải quyết các phép tính phức tạp. Tỷ lệ băm càng cao, số lượng các phép tính như vậy được thực hiện mỗi giây càng lớn.

Đọc thêm  ETH vượt BTC đạt mức cao hàng năm nhờ Merge

Hash ribbon sử dụng tỷ lệ băm để xác định xem các thợ đào có đang đầu hàng hay không. Đây là giai đoạn mà chi phí khai thác cao hơn phần thưởng.

Trong biểu đồ, điều này được hiển thị trực quan khi đường MA 30 ngày (màu xanh lam) cắt xuống dưới đường MA 60 ngày (màu xanh lục) để tạo ra một bearish cross. Sau đó, điều này tạo ra một vùng màu đỏ nhạt và tiếp đó chuyển sang màu đỏ sẫm trước khi hai đường MA lại tạo ra một bullish cross.

Về mặt lịch sử, những bullish cross này được hình thành trước những phong trào tăng đáng kể.

on-chain-btc

Hash ribbon của BTC | Nguồn: Glassnode

Xem xét chuyển động kỹ hơn thì thấy rằng một bearish cross đã được hình thành vào ngày 7 tháng 6.

Vì vậy, nếu lịch sử gieo vần, thì các thợ đào đã bắt đầu đầu hàng và đáy BTC sẽ sớm xuất hiện.

Hash ribbon của BTC | Nguồn: Glassnode

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ