đã cho thấy sức mạnh khi tăng vọt từ khoảng $ 18.500 vào ngày 7 tháng 9, nhưng anh tin rằng nó có thể giảm trở lại vùng $ 20k trước khi tiếp tục tăng.

“Trông khá vững chắc. Đóng cửa trên $ 20.700 sẽ xác nhận sự phục hồi. Có thể kiểm tra lại vùng $ 20k để tạo đáy cao hơn trước khi tiếp tục tăng”.

eth-btc
Nguồn: Credible/Twitter

Nhìn vào biểu đồ của Credible, anh ấy dự đoán sẽ bật tăng trở lại ngay sau khi kiểm tra lại vùng $ 20k. Tại thời điểm viết bài, đang đổi chủ ở mức $ 21.913.

Đối với , Credible nói rằng vẫn còn chỗ để tăng trong thời gian tới, nhưng anh dự đoán một sự điều chỉnh mạnh sau khi này đạt được mục tiêu của anh.

bật tăng khoảng 20% ​​từ vùng hỗ trợ và gần đạt đến mục tiêu tăng giá của tôi. Một lần nữa, tìm kiếm sự tiếp tục tăng tới $ 1.800 – $ 1.900 – mong đợi sự từ chối ở đây và có khả năng sẽ tạo đáy cục bộ mới sau đó. Hầu hết mọi người không muốn nghe điều này nhưng đó là điều có thể xảy ra”.

Nguồn: Credible/Twitter

Nhìn vào biểu đồ của Credible, anh ấy dự đoán sẽ giảm xuống $ 1.200, tức là mức giảm giá 36% nếu ETH đạt đến mục tiêu $ 1.900.

Tại thời điểm viết bài, ETH đang được giao dịch ở mức $ 1.712, không đổi trong ngày.

Bài viết chia sẻ