đang là chủ đề nóng trong không gian tiền điện tử. Đây chính xác là một cuộc chiến khó khăn để Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch () đồng ý phê duyệt. Việc tăng cường thúc đẩy phê duyệt đã diễn ra trong vài tháng khi ngày càng có nhiều tổ chức và công ty tham gia vào thị trường . Nhiều quỹ đầu tư khác nhau đã nộp đơn đăng ký vận hàng quỹ tiền điện tử nhưng không một quỹ nào nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

Có hàng chục ETF tiền điện tử đang chờ được phê duyệt hơn 8 năm nay. Canada và Brazil là hai quốc gia đầu tiên có ETF tiền điện tử. Mặc dù công dân Hoa Kỳ vẫn có thể giao dịch ETF tiền điện tử bằng tài khoản ROTH của họ nhưng vẫn chưa có ETF nào trong nước được chấp thuận. Trong khi chờ ETF được phê duyệt, nhà quản lý tài sản James Seyffart và đồng nghiệp Eric Balchunas nói rằng có 75% khả năng SEC phê duyệt ETF đầu tiên của Hoa Kỳ vào tháng 10.

Lý do ETF Bitcoin có thể được chấp thuận

Có 2 yếu tố tạo nên con số 75% cơ hội của Seyffart. Thứ nhất là các quỹ tương hỗ (mutual fund) đã được SEC phê duyệt trước đó và thứ hai lập trường của Chủ tịch SEC Gary Gensler về tiền điện tử. Gensler đã lên kế hoạch truyền thông để đưa ra các vấn đề về không gian tiền điện tử nhưng chủ yếu là vấn đề pháp luật. Theo Gensler, SEC không có ý định cấm tiền điện tử vì đó là đặc quyền của Quốc hội nhưng SEC sẽ tham gia vào việc điều chỉnh thị trường này.

Đọc thêm  Thị trường đỏ máu khi giá bitcoin thủng đáy
ETF Bitcoin có 75% cơ hội được SEC chấp thuận trong tháng 10
Giá đang giao dịch trên mức $54,000. Nguồn: TradingView

Seyffart chỉ ra rằng một ETF Bitcoin cũng tương tự như một quỹ tương hỗ đã Canada phê duyệt. Vì SEC đã phê duyệt một quỹ tương hỗ tương tự, nên có khả năng cao là ETF Bitcoin cũng sẽ được chấp nhận.

Ngoài ra, Seyffart đã chỉ ra quan điểm của Gensler về ETF tiền điện tử. Trước đây Gensler đã nói rằng ông muốn được xem xét các hồ sơ ETF, đặc biệt là những hồ sơ được “giới hạn trong Hợp đồng tương lai Bitcoin CME”.

SEC yều cầu rút hồ sơ ETF Ethereum

Theo Seyffart, một dấu hiệu thuyết phục về lý do SEC có thể chấp thuận ETF Bitcoin váo cuối tháng 10 là vì SEC đã yêu cầu 2 ETF Ethereum là VanEck và ProShares phải rút hồ sơ nhưng lại không hề yêu cầu tương tự với một ETF Bitcoin nào.

Seyffart cũng nói thêm rằng Gensler không chống đối tiền điện tử. Trước đó SEC đã xuất bản một báo cáo về ETF tiền điện tử như sau

Tạm dịch: Điều cuối cùng cần thực hiện là làm cho các phương tiện đầu tư có khả năng tiếp xúc với tài sản tiền điện tử. Hồi đâu năm nay, một số quỹ tương hỗ đã ra mắt Hợp đồng tương lai Bitcoin được giao dịch trên sàn Chicago Mercantile (CME).

Sau đó, chúng tôi đã bắt đầu thấy tổ chức đầu tư liên quan đến ETF đang tìm cách đầu tư vào Hợp đồng tương lại Bitcoin được giao dịch trên CME. Khi được kết hợp với các luật chứng khoán liên bang khác, Đạo luật 40 cung cấp các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư khi tham gia các quỹ tương hỗ và ETF.

Kết luận, James Setffart thừa nhận rằng anh ấy và các đồng nghiệp của mình là số ít người lạc quan về việc ETF tiền điện tử được chấp thuận. Nhưng dù sao thì vẫn cứ hi vọng rằng sẽ có ETF Bitcoin được phê duyệt vào cuối tháng 10 này.

Bài viết chia sẻ