Công ty quản lý Grayscale đã cập nhật lượng nắm giữ token nền tảng hợp đồng thông minh của mình sau đợt sụt giảm mạnh gần đây trên thị trường.

Trong một báo cáo mới, Grayscale cho biết Quỹ GSCPxE của họ đã phân bổ vốn cho (), Solana (), () và một số đối thủ cạnh tranh khác của ().

“Vào cuối ngày 6 tháng 7 năm 2022, Quỹ GSCPxE đã công bố một rổ tài sản với tỷ trọng sau:

(), 31,69%

Solana (), 25,43%

(), 13,90%

(), 10,87%

(), 8,45%

(), 5,29%

Algorand (), 4,37%”.

Grayscale lưu ý rằng do kết quả của việc tái cân bằng, (XLM) đã bị loại bỏ khỏi quỹ.

Công ty, hiện có quỹ lớn nhất thế giới, cũng báo cáo rằng họ đã tái cơ cấu lại các khoản nắm giữ của mình. Grayscale cho biết token mà họ đang nắm giữ lớn nhất hiện nay là (), một sàn giao dịch phi tập trung dựa trên .

“Vào cuối ngày 6 tháng 7 năm 2022, họ liệt kê một rổ DeFi với tỷ trọng sau.

(), 56.35%

MakerDAO (MKR), 13.49%

(AAVE), 12.44%

Token (), 7.48%

Amp (AMP), 5.52%

Compound (COMP), 4.72%”.

Gã khổng lồ cũng đã thực hiện các thay đổi đối với Digital Large Cap Fund của mình bằng cách cắt bỏ năm token.

Đọc thêm  Pantera mất 80% giá trị quỹ đầu tư crypto trong năm 2022

“Grayscale đã điều chỉnh danh mục đầu tư của Digital Large Cap Fund bằng cách bán một lượng nhất định của thành phần quỹ hiện có theo tỷ trọng tương ứng của chúng. Do việc tái cân bằng, Cash, , Litecoin, Polkadot và Uniswap đã bị xóa khỏi Digital Large Cap Fund. Không có token mới nào được thêm vào Digital Large Cap Fund.

Vào cuối ngày 7 tháng 7 năm 2022, các thành phần quỹ của Digital Large Cap Fund là một rổ gồm các tài sản và tỷ trọng sau:

Bitcoin (), 68.88%

Ethereum (), 25.22%

Cardano (ADA), 2.71%

Solana (SOL), 2.23%

(), 0.96%”.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ