Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Rostin Behnam đã nhắc lại rằng , lớn thứ hai, là một loại hàng hóa trong khi phát biểu tại một hội nghị chuyên đề vào ngày 24 tháng 10.

Đồng thời, Behnam tuyên bố rằng Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (), Gary Gensler có quan điểm khác về vấn đề đó.

Gensler đã nhiều lần từ chối bình luận về tình trạng quản lý của .  Tuy nhiên, ông tuyên bố rằng có một trường hợp mạnh mẽ về việc lớn thứ hai được phân loại là chứng khoán chưa đăng ký vào năm 2018 khi ông đang giảng dạy tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Đồng thời, Gensler đã nhiều lần công nhận là hàng hóa, có nghĩa là tiền mac hóa lớn nhất không nằm trong tầm ngắm của .

Các nhà vận động hành lang trong ngành tiền mã hóa đã liên tục thúc đẩy để có thể nắm quyền quản lý thị trường tiền mã hóa. Họ tin rằng cơ quan quản lý hàng hóa sẽ khoan dung hơn đối với tài sản kỹ thuật số.

Mặt khác, Gensler đã nhiều lần tuyên bố rằng phần lớn các loại tiền mã hóa hiện tại là chứng khoán chưa đăng ký.

Behnam đã bác bỏ ý tưởng rằng sẽ ‘nương tay’đối với tiền mã hóa, tuyên bố rằng hồ sơ thực thi của cơ quan đã tự cho thấy điều đó.

Đọc thêm  Đây có thể là hướng đi tiếp theo cho Bitcoin

Ông tuyên bố rằng CFTC và SEC nên làm việc cùng nhau để điều chỉnh tiền mã hóa một cách hiệu quả. Đồng thời, ông nhận ra rằng các cơ quan quản lý có thể không thể cung cấp cho các doanh nghiệp trong ngành sự rõ ràng về quy định.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ