Crypto 101

Kiến thức tổng hợp về blockchain và các loại tiền mã hóa

Crypto 101

Tổng quan dự án Gamium (GMM)

Gamium là gì? Gamium là dự án công nghệ web3 và metaverse có nhiệm vụ...

6 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Beethoven X (BEETS)

Beethoven X là gì? Beethoven X là một giao thức tạo lập thị trường tự...

7 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án HyperJump (JUMP)

HyperJump là gì? HyperJump là Cross-chain DEX trên trên hai hệ sinh thái Binance Smart...

7 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Alchemy Pay (ACH)

Alchemy Pay là gì? Alchemy Pay là một hệ thống thanh toán tập trung vào...

6 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Redacted Cartel (BTRFLY)

Redacted Cartel là gì? Redacted Cartel là một giao thức hoạt động dựa trên cơ...

5 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án PathDAO (PATH)

PathDAO là gì? PathDAO là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) chuyên...

13 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án PsyOptions (PSY)

PsyOptions là gì? Dự án PsyOptions là một giao thức quyền chọn kiểu Mỹ được xây...

9 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Seascape Network (CWS)

Seascape Network là gì? Seascape là một nền tảng kết hợp giữa Gaming và nền...

5 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Amara Finance (MARA)

Amara Finance (MARA) là gì? Amara Finance là một nền tảng tài chính cross-chain được phát...

7 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Good Games Guild (GGG)

Good Games Guild là gì? Good Games Guild là một Gaming Hub chuyên đầu tư...

10 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Paintswap (BRUSH) là gì?

Paintswap là gì? Paintswap là một ứng dụng tài chính phi tập trung với đầy...

6 phút đọc

Crypto 101

Dự án CropBytes là gì?

Tổng quan CropBytes là một dự án game Metaverse được ra mắt vào năm 2018...

11 phút đọc