Crypto 101

Kiến thức tổng hợp về blockchain và các loại tiền mã hóa

Crypto 101

Tổng quan dự án PathDAO (PATH)

PathDAO là gì? PathDAO là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) chuyên...

13 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án PsyOptions (PSY)

PsyOptions là gì? Dự án PsyOptions là một giao thức quyền chọn kiểu Mỹ được xây...

9 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Seascape Network (CWS)

Seascape Network là gì? Seascape là một nền tảng kết hợp giữa Gaming và nền...

5 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Amara Finance (MARA)

Amara Finance (MARA) là gì? Amara Finance là một nền tảng tài chính cross-chain được phát...

7 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Good Games Guild (GGG)

Good Games Guild là gì? Good Games Guild là một Gaming Hub chuyên đầu tư...

10 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Paintswap (BRUSH) là gì?

Paintswap là gì? Paintswap là một ứng dụng tài chính phi tập trung với đầy...

6 phút đọc

Crypto 101

Dự án CropBytes là gì?

Tổng quan CropBytes là một dự án game Metaverse được ra mắt vào năm 2018...

11 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan dự án Roco Finance (ROCO)

Hệ sinh thái Avalanche đang được đầu tư và phát triển, các mảnh ghép về game đang...

8 phút đọc

Crypto 101

Huobi Primelist lần 9 với dự án Metaverse Ertha

Giữ đúng lời hứa sẽ thực hiện liên tục Primelist, Huobi tuyên bố dự án...

5 phút đọc

Crypto 101

Bybit thông báo dự án thứ 8 trên Launchpad với Kasta

Đến hẹn lại lên, Bybit Việt Nam tiếp tục giới thiệu dự án thứ 8...

3 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan về dự án Dexalot

Dexalot là gì? Dexalot là sàn phi tập trung với các giao dịch order-book được...

6 phút đọc

Crypto 101

Tổng quan về dự án Agoric (BLD)

Agoric là gì? Agoric là một proof-of-stake chain trên hệ sinh thái Cosmos, dự án phát triển...

6 phút đọc