Theo thám tử Internet tự xưng Coffeezilla, thuật toán mới USDD của Justin Sun đang đi vào con đường trở thành LUNA/UST tiếp theo. USDD hiện có giá trị vốn hóa thị trường là 723 triệu USD.

USDD

Trong một Twitter thread và video trên YouTube, anh nói rằng USDD còn lâu mới là thuật toán và phi tập trung như họ tuyên bố. Theo anh, USDD không có cả hai đặc tính này.

“Tôi đã nghiên cứu stablecoin USDD mới của Justin Sun. Nó đang cố gắng trở thành tiếp theo và có vốn hóa thị trường 723 triệu USD”, Coffeezilla tweet.

USDD tương tự như thiết kế token kép / ở chỗ người dùng phải đốt để đúc nó. Nhưng sự khác biệt ở đây là chỉ các tổ chức có tên trong danh sách white-list mới có thể đúc USDD. Ngoài ra, tính năng đúc/đốt hiện không hoạt động, vì vậy không thể đốt USDD để lấy .

Theo quan điểm của anh, điều này rất tốt cho USDD vì không có cơ chế chênh lệch giá nào có thể gây ra vòng xoáy tử thần thuật toán. Nhưng nó cũng có nghĩa là sự vắng mặt của chênh lệch giá làm cho stablecoin không ổn định.

Coffeezilla cũng đề cập đến , cho biết họ nắm giữ hơn 2 tỷ USD , , TRX và các tài sản khác làm tài sản thế chấp cho USDD. Theo anh, không có gì đảm bảo sẽ triển khai tài sản nếu USDD mất chốt.

Đọc thêm  Tiền mã hóa phải tuân theo luật chứng khoán

Ngoài ra, anh cũng đề cập ví này đã tồn tại hơn 2 năm. Điều này có nghĩa là nó không phải là một ví DAO mới và có thể thuộc về Justin Sun.

Qua phân tích dữ liệu on-chain, Coffeezilla tiết lộ Sun đã đúc 94% USDD đang lưu hành, cho thấy stablecoin này còn lâu mới phi tập trung như đã tuyên bố.

Với khả năng tất cả tài sản thế chấp đều nằm trong ví của cá nhân Sun và anh ấy chịu phần lớn trách nhiệm đúc coin, có rủi ro đáng xem xét đối với những người nắm giữ stablecoin.

Như thám tử Internet ví von:

“USDD như mật ngọt hấp dẫn các trader bán lẻ bị chính Justin Sun dump”.

Stablecoin USDD tiếp tục hoạt động dưới chốt và hiện đang giao dịch ở mức 0,995 USD. Điều này có nghĩa là nó vẫn chưa khôi phục được chốt bị mất từ ngày 13/6.

DAO và Justin Sun đã thực hiện một số nỗ lực để giúp coin này lấy lại chốt nhưng không thành công.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ