BNB Auto-Burn: Cơ chế đốt BNB mới của Binance

hôm nay thông báo về việc triển khai cơ chế đốt mới, gọi là Auto-Burn, hứa hẹn sẽ giúp xây dựng một hệ sinh thái lành mạnh cùng với cộng đồng BSC & BNB.

“Chúng tôi đã lắng nghe ý kiến của mọi người trong cộng đồng và BNB. Hôm nay chúng tôi tự hào thông báo về việc triển khai cơ chế đốt BNB mới, gọi là BNB Auto-Burn, và nó sẽ có hiệu lực ngay lập tức”, Binance thông báo trên website.

BNB Auto-Burn sẽ hoạt động như thế nào?

Hiện tại, có hai cơ chế đốt BNB chính. Đầu tiên, một phần phí gas chi cho BSC được đốt trong thời gian thực như đã giới thiệu trong BEP95. Kể từ khi Binance thực hiện bản nâng cấp Bruno cho BNB vào ngày 30 tháng 11 năm 2021, BSC đốt khoảng 860 BNB mỗi ngày. 

Thứ hai, đốt BNB hàng quý dựa trên kế hoạch “tăng tốc đốt BNB”, với quý trước là lần thứ 17 sàn giao dịch đã đốt 1.335.888 BNB khỏi lưu thông.

Và trong tương lai, kế hoạch đốt BNB hàng quý của Binance sẽ được thay thế bằng BNB Auto-Burn.

Theo Binance cho biết: “BNB Auto-Burn sẽ khách quan và có thể xác minh, độc lập với doanh thu được tạo ra trên Binance thông qua việc sử dụng BNB và sẽ tự động điều chỉnh trong đó số tiền đốt sẽ dựa trên giá BNB, theo đó, sẽ phản ánh cung và cầu về BNB, cũng như số lượng block được sản xuất trong một quý được tính toán trên cơ sở thông tin on-chain”.

Đọc thêm  Hacker FTX bất ngờ chuyển 225 BTC lên OKX

Công thức tính sẽ như sau:

cơ chế đốt bnb

Trong đó:

  • B là lượng BNB cần đốt
  • N là tổng số block được sản xuất trên BSC trong quý dương lịch.
  • P là giá trung bình của BNB so với đô la Mỹ.
  • K là một giá trị không đổi làm giá cố định, ban đầu được đặt ở mức 1000

*BNB Auto-Burn sẽ bị tạm dừng khi tổng lượng BNB lưu hành giảm xuống dưới 100 triệu*

Biểu đồ bên dưới cho thấy số BNB tự động đốt hàng quý dự kiến ​​cho một loạt các mức giá trung bình của BNB. Sau khi triển khai BNB Auto-Burn, số BNB đốt dự kiến ​​dựa trên công thức trên sẽ được công bố rộng rãi.

bnb auto burn

“Chúng tôi tin rằng với sự ra đời của BNB Auto-Burn, giai đoạn phát triển tiếp theo của BNB và BSC sẽ bắt đầu. Điều này sẽ giúp củng cố thêm sự phát triển liên tục của BNB”, Binance kết luận.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ