đã chuyển 127.351 (trị giá 2 tỷ USD) để xác minh với kiểm toán viên rằng họ có quyền kiểm soát địa chỉ được xác nhận quyền sở hữu.

Việc chuyển một lượng lớn như vậy ngày hôm nay từ sang một ví không xác định đã tạo nên nhiều chấn động trong cộng đồng . Đáp lại, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) đã làm rõ rằng việc chuyển tiền là một phần của cuộc kiểm toán đang diễn ra tại Binance.

“Đây là một phần của Kiểm tra Chứng minh Dự trữ. Kiểm toán viên yêu cầu chúng tôi gửi một số tiền cụ thể để chứng tỏ chúng tôi kiểm soát ví. Và phần còn lại chuyển đến Địa chỉ Thay đổi, đây là một địa chỉ mới”, CZ tuyên bố . Ông nói thêm rằng sàn giao dịch đã chuyển tiền đến một địa chỉ mới dưới sự kiểm soát của họ.

Tuần trước, Binance đã chính thức giới thiệu hệ thống thuật toán dự trữ đầu tiên của mình, một thuật toán nhằm chứng minh rằng họ nắm giữ các khoản dự trữ cần thiết để chi trả cho tất cả các khoản tiền gửi của khách hàng. Binance hiện đang làm việc trên một cuộc kiểm toán hoàn chỉnh hơn.

Áp lực đối với các sàn giao dịch tập trung trong việc áp dụng “bằng chứng dự trữ” đã tăng lên đáng kể sau sự sụp đổ của sàn giao dịch . Bằng cách công bố cả tổng số tài sản và nợ phải trả, các sàn giao dịch có thể chỉ ra rằng họ có sẵn tiền dự trữ để đáp ứng các yêu cầu rút tiền của khách hàng. Tuy nhiên, những khoản dự trữ ban đầu này không nhất thiết phải hiển thị bức tranh đầy đủ vì chúng không cung cấp chi tiết về các khoản nợ của sàn giao dịch.

Đọc thêm  NCC thanh khoản defi "Woo Network" đốt 705 triệu token

Dự trữ có thể được hiển thị theo hai cách hoặc kết hợp cả hai. Đầu tiên là bằng cách kiểm toán các khoản dự trữ bởi các kiểm toán viên bên thứ ba độc lập trong khi thứ hai là bằng cách cung cấp danh sách các địa chỉ công khai chứa các tài sản khác nhau. Mỗi loại đều có những lợi ích và nhược điểm khác nhau.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ