Giải pháp mở rộng quy mô đã ra mắt chain layer 2 riêng mình. Chain này đã được sử dụng cho các hệ thống Điểm cộng đồng của .

Arbitrum Nova là một chain mới chủ yếu dành cho game và các ứng dụng xã hội, và được công bố lần đầu tiên vào đầu năm nay và là chain đầu tiên được xây dựng bằng công nghệ AnyTrust của Arbitrum.

Chain này dành cho các dự án có khối lượng giao dịch cao đang tìm kiếm các giải pháp chi phí thấp và bảo mật cao. Arbitrum đã nói rằng họ đã cấp quyền truy cập cho hơn 100 nhóm phát triển, đồng thời sử dụng Data Availability Committee với các thành viên ban đầu bao gồm ConsenSys, , Google Cloud, Offchain Labs, P2P, Quicknode và .

Một trong những thành công của chain là việc triển khai hệ thống Điểm cộng đồng của Reddit trên Nova. Mặc dù hiện tại mới chỉ có hai cộng đồng nhưng con số đó có thể tăng lên. Trọng tâm bây giờ là khuyến khích phát triển, xây dựng hệ sinh thái và sau đó là cơ sở người dùng.

Các nhà phát triển đã có thể bắt đầu xây dựng trên Nova và một số dự án đã hoạt động trên chain bao gồm cả SushiSwap.

Đọc thêm  CEO FTX sẽ không mua lại sàn giao dịch Huobi

Nova khác với Arbitrum ở chỗ Data Availability Committee nhận dữ liệu giao dịch trước tiên và dữ liệu sẽ chỉ diễn ra on-chain nếu ủy ban không thông qua. Nó đưa ra giả định rằng ít nhất hai thành viên ủy ban là trung thực.

Arbitrum có một số kế hoạch dự kiến cho những tuần tới, trong đó, nó sẽ di chuyển đến Nitro vào ngày 31 tháng 8 và đã chuyển Rinkeby đến Nitro.

Tham gia channel để cập nhật tín hiệu đầu tư mới nhất!

Bài viết chia sẻ